Bilim Kahramanları Buluşuyor

Jüri Ol

Turnuvalarda Jüri Olmak

Bilim Kahramanları Buluşuyor turnuvalarında hem eğlenmek, hem de aktif olarak görev almanın en güzel yollarından biri jüri olarak yer almaktır. Jürilerimiz değerlendirme sürecinde takımlarla birebir iletişim kurar, onlara sorular sorar ve takımların toplumsal sorunlara yenilikçi çözümlerini dinleme fırsatı bulurlar.

Jüriler Hangi Alanlarda Değerlendirmelerde Bulunur?

Çocukların deneyim, beceri ve kazanımlarını  dinleyip değerlendirecek, onları yüreklendirecek jürilerimiz 3 farklı kategoride aramızda bulunabilir:

1. Proje Jürisi:

Sezon teması çerçevesinde takımların araştırma projesini değerlendirir. Proje jürilerimiz;

Proje jürilerimizde; proje geliştirme süreçlerine hakim olması, sezon teması ile ilgili uzmanlığı bulunması ve/veya bu alanda çalışma tecrübesine sahip olması tercih edilir.

2. Öz Değerler Jürisi:

Takımların; ekip çalışması ve FIRST değerlerini içselleştirmelerini/ekip çalışması becerilerini öne çıkarma durumlarını değerlendirir. Öz değerler jürilerimizde; takım çalışması deneyimine sahip olması, insan kaynakları, eğitim, psikoloji gibi alanlarda deneyimli olması ve/veya pedagojik formasyonu olması tercih edilir.

3. Robot Tasarım Jürisi:

Takımlar, yayımlanan temaya uygun bir şekilde oluşturulmuş Robot Oyununa hazırlanır ve  LEGO parçalarını kullanarak, bu oyunda kullanacakları otonom bir robot geliştirirler. Robot Tasarım jürisi bu robotun nasıl tasarlandığını, sağlamlığını, yenilikçiliğini ve takımların stratejisini sorgular. Robot tasarım jürilerimizde; analiz, tasarım, programlama, algoritma, robotik, sensör / motor teknolojileri gibi teknik konularda deneyim sahibi olması tercih edilir.

3 jüri kategorisi için de gerekli bilgilere ve değerlendirme formlarına Sezon Dosyaları sekmesinin ilgili bölümünden erişebilirsiniz.

Jürilerimizden Beklenen Özellikler Nelerdir?

Jüri Olma Süreci Nasıldır?

2019-2020 CITY SHAPER: Şehri Şekillendir sezonunda jüri olarak gönüllülük yapmak isterseniz; JÜRİ BAŞVURU FORMU’nu doldurabilirsiniz.

Sürece dair tüm sorularınız için juri@bilimkahramanlari.org adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.